Udmeldelsesblanket


Ved udmeldelse af unge under 18 år skal en af forældre udfylde udmeldelsesblanketten. Udmeldelse skal ske skriftligt med min. en måneds varsel før kvartals udløb. Felterne som er markeret med * skal udfyldes.
Spilledragten afleveret?
Nøglen aflevereret?